Pie Chart

Stivoo

Verantwoording

Bovenschools management heeft de taak scholen te managen en draagt hiervoor verantwoording af aan de
schoolinspecteur.

header_klein_2.jpg

Horizontale en verticale verantwoording

Wat horizontale verantwoording betreft kunt u met STiVOO ouders snel informeren over de onderwijs-resultaten van de totale schoolorganisatie of bepaalde aspecten hiervan. Denk aan vragen over leermethoden, leerkrachten, groepsindelingen of resultaten in bepaalde leerdomeinen. Ook de relatie tussen die aspecten is inzichtelijk te maken. Op verticaal niveau kunt u STiVOO onder meer inzetten bij overleg met de onderwijsinspectie. Daarbij zijn de bevindingen van de inspectie direct te koppelen aan leerresultaten en informatie over uw beleid met betrekking tot onderwijs en personeel.

Effectmeting van competentiemanagement

De wet BIO heeft ook uw onderwijsorganisatie verplicht tot het invoeren van competentiemanagement. Om de voortgang en resultaten hiervan te bewaken heeft u informatie nodig over de resultaten van gevolgde scholing, ondersteuning en begeleiding van zowel teams als individuele leerkrachten. Met STiVOO wordt dit mogelijk. Bovendien kunt u gegevens over competentiemanagement koppelen aan de resultaten in leerdomeinen als rekenen en taal die op dit moment hoog op de politieke agenda staan.

Optimaliseren van IB-zorg

STiVOO levert ook informatie op het niveau van de individuele leerling. Alle gegevens uit een leerlingvolgsysteem, uiteraard inclusief Cito-scores, zijn hierbij voorhanden. Daardoor is STiVOO een waardevol instrument om het werk van de Interne Begeleider(s) te ondersteunen en daarmee de zorg in het onderwijs te optimaliseren.

Informatiefilm

Placeholder Flash-video. U heeft geen Flash geïnstalleerd. Klik hier om Flash te downloaden.

  • Button 1
  • Button 2